മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഷുകന്‍ Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വില്ലാളി.
    An archer.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ഇഷുകന്‍(നാമം):: വില്ലാളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evict, അഗ്നിമാടന്‍, ചിത്രരഞ്ജകം, യൗധേയന്‍, മണിദീപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean