മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദീവാരം Edit
    ഇന്ദീവരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impregnate, unfold, alluvium, ഇച്ഛാനുകുല, വാക്കത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean