മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടുക്കുവഴി Edit
    വീതികുറഞ്ഞ വഴി


Entries from Datuk Database

ഇടുക്കുവഴി(നാമം):: ഇടുങ്ങിയ വഴി, വീതികുറഞ്ഞ വഴി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടയിരിത്തുക, ചിതാഭസ്മം, മലിനീകരിക്കുക, മേയല്‍, അഫിന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean