മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടനിര Edit
    ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിത്തി
    middle wall


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beech, toddy, ചുറ്റിക, മാന്ത്, അത്യശ്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean