മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടങ്കേട് Edit
    ഉപദ്രവം,തകരാറ്, വിരോധം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trollop, alter ego, ഇറവന്‍, ചേതോവികാരം, ഒഫാത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean