മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇക്ഷുവില്ലന്‍ Edit
    ഇക്ഷുധന്വാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imprecate, levigate, അക്ഷമൗനം, അളകാപുരി, ഇറയോന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean