മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇക്കഴിഞ്ഞ Edit
    തൊട്ടുമുമ്പു കഴിഞ്ഞ
    recent


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consult, wretch, അഞ്ചിക്കൈമള്‍, അന്യത്ത്, ഒഴിയാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean