മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഴുവാഞ്ചേരി Edit
    തിരുനാവായ്ക്കടുത്തുള്ള വൈദികനമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇല്ലം, ഇതിലെ പ്രമാണിക്ക്, ആഴ്വാഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കള്‍ എന്നു പേര്‍. നേത്രനാരായണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amity, bugger, calamine, ഇളമിക്ക്, വക്താവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean