മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആള്‍ബാ Edit
    കുര്‍ബാനയ്ക്കു വൈദികന്‍ ധരിക്കുന്ന വെളുത്ത വസ്ത്രം


Entries from Datuk Database

ആള്‍ബാ(നാമം):: കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാര്‍ കുര്‍ബാനസമയത്തു ധരിക്കുന്ന വെളുത്തമുഴുക്കുപ്പായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ combustion, moratorium, neurosis, pussy, zeus


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean