മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലോലവായു Edit
    ഇളംകാറ്റ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calculus, അതിവികടം, ആപ്ലുതന്‍, വൃകദംശം, മുഖപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean