മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറ്റുദര്‍ഭ Edit
    ഒരുതരം ദര്‍ഭപുല്ല്


Entries from Datuk Database

ആറ്റുദര്‍ഭ(നാമം):: ദര്‍ഭപ്പുല്ലില്‍ ഒരിനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stir, അണിമതി, അതിപാതം, അലേപനം, അന്ധാളിപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean