മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറ്റവട്ട് Edit
    ഒരു ചെടി, ആറ്റിന്‍െറ വക്ക്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tinct, അനുപഭുക്ത, പ്രഭാതവേള, പൂര്‍വ്വജന്മം, ദ്യുലോകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean