മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് Edit
    മേത്രാപ്പോലീത്ത


Entries from Datuk Database

ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ്(-):: മെത്രാപ്പോലീത്ത, പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്രാന്‍.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backward, seem, അറിവന്‍, അംബികാപുത്രന്‍, വിഷ്ക്കലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean