മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരണേയന്‍ Edit
    അരണിസുതന്‍


Entries from Datuk Database

ആരണേയന്‍(നാമം):: അരണിയില്‍നിന്നു ജനിച്ചവന്‍, ശുകബ്രഹ്മര്‍ഷി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deliration, personify, അതികൃതി, ആത്യന്തികപ്രളയം, ആശ്വമേധിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean