മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആയാ Edit
    ആയ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ absolutism, monetary, വയറ്റാട്ടി, മാത്രാവൃത്തം, പുറ്റുമണ്ണ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean