മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഭാസ Edit
    വഷളായ, അസഭ്യമായ, ശോഭയുള്ള, അസ്സലല്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഹാഗദം, പടു, പഞ്ചാസ്യന്‍, താലോലം, സ്വഭ്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean