മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആപ്ലവവ്രതി Edit
    ആപ്ലുവ്രതി. സ്നാതകന്‍


Entries from Datuk Database

ആപ്ലവവ്രതി(നാമം):: സമാവര്‍ത്തനം നിര്‍വഹിക്കേണ്ടവന്‍, ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം കഴിഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ queue, പാരിതോഷികം, പരിലാളിക്കുക, നടുക്കുക, നാമധേയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean