മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനപ്പിണ്ടം Edit
    ആനയുടെ ചാണകം
    dung of an elephant


Entries from Datuk Database

ആനപ്പിണ്ടം(നാമം):: ആനയുടെ മലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all but, berth, payee, അയോദാരു, അനന്തകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean