മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആതാപി Edit
നാമം
    ഒരു അസുരന്‍


ആതാപി Edit
നാമം
    അളിക്കണ്‍കുരുവി,മലംകുരികില്‍, ആതായി


Entries from Datuk Database

ആതാപി(നാമം):: അളിക്കണ്‍കുരുവി, മലങ്കുരികില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enzyme, അപ്പിച്ചന്‍, അജ്ഝടാദി, ആളക്കൊല്ലി, മൃത്യുഭൃത്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean