മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആണക്കറി Edit
    കുഴമ്പുപ്പായത്തിലുള്ള കറി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ semeiography, പ്രതിവന്ദനം, ചിമിലി, ചെറുനാഴി, വിഹരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean