മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആടുതൊടാപ്പച്ച Edit
    ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള ഒരു ചെടി, നരപ്പച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cartography, helicopter, manage, mourn, routine


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean