മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആജമീഢന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    അജമീഢന്റെ വംശത്തില്‍ പിറന്നവന്‍, ധര്‍മ്മപുത്രര്‍.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ആജമീഢന്‍(നാമം):: അജമീഢന്‍റെ വംശത്തില്‍ പിറന്നവന്‍, ധര്‍മപുത്രര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ champ, ഭക്ഷിക, മോദകം, പുസ്തകമേള , പതപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean