മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗ്നേയോദ്ഗരം Edit
    അഗ്നിപര്‍വ്വതം നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delincate, ബ്രഹമരാക്ഷസന്‍, ചുലുമ്പം, മുകുളിത, അനുപഥം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean