മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകണ്ഠം Edit
നാമം
    കഴുത്തുവരെ
    up to the neck


Entries from Datuk Database

ആകണ്ഠം(അവ്യയം):: കഴുത്തുവരെ
ആകണ്ഠം(അവ്യയം):: വയറുനിറയെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiction, helpless, വൈദേഹന്‍, മരുത്വത്ത്, ഹരിദ്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean