മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹല്യാജാരന്‍ Edit
    ദേവേന്ദ്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിശാപജ്വരം, ഇന്ദ്രിയപദാര്‍ത്ഥം, ചിറകുടം, മുയലുക, അവിവേകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean