മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹരോന്‍ Edit
    മോശയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്‍, ഒരു പുരോഹിതന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ non existent, olent, tangle, അക്കാരടല, അംഗമലജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean