മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്വതരന്‍ Edit
    ഒരു നാഗരാജാവ് തപസ്സുചെയ്ത് സരസ്വതിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി സംഗീതവൈദഗ്ദ്യം നേടി., ശിവനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഗന്ധര്‍വ്വകുമാരിയായ മദ്രാലസ അശ്വതരന്‍െറ മൂര്‍ദ്ധാവില്‍, നിന്നും ജനിച്ചു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drama, പ്രകരിക, ചിട്ടിത്തവണ, മണ്‍വെട്ടി, ഉല്‍പാദകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean