മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവോദ Edit
    വെള്ളം ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന, ഈര്‍പ്പമുള്ള
    dripping wet


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boom, cavort, coronal, gip, shippon


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean