മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിയുക്ത Edit
    വേര്‍പെടാത്ത


Entries from Datuk Database

അവിയുക്ത(വിശേഷണം):: വേര്‍പെടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adenoids, അഞ്ചെഴുത്ത്, ഉദ്ധതന്‍, ഉന്തിക്കുക, പരിശപ്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean