മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിച്ചല്‍ Edit
    അമച്ചില്‍


അവിച്ചല്‍ Edit
    ദഹനം, വേവ്,അവിഞ്ഞുപോകല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതീസാരം, ഡാമരന്‍, മുള്ളുവാക്ക്, അനൂഹ്യ, ഉണര്‍ത്തിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean