മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവധൂതന്‍ Edit
    സകലതും ത്യജിച്ച സന്യാസി
    one who gives up all wordly ties


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ perspective, അതിയവം, ചഞ്ചലം, മാഷാശി, മുതലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean