മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലേലുയ Edit
    അല്ലേലുയ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ splay, അകുടുംബ, ആര്‍ത്തി, പ്രാണഘ്ന, പുകയ്ക്കല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean