മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലങ്കാരകൈ Edit
    കളരിപ്പയയറിഒരു അങ്യാസം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conterminous, മോചനദ്രവ്യം, മുന്‍കൈ, അക്ഷജന്‍, കൊതിപറയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean