മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ജ്ജുനിക Edit
നാമം
    ധര്‍മ്മവ്യാധന്റെ മകള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beet, pas, terse, മഞ്ഞക്കാണി, അഗ്രശാലപ്പറ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean