മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ജ്ജുനകന്‍ Edit
നാമം
    അര്‍ജുനനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chide, അയില്, അരവക്കൊടി, ചക്രവാളം, വ്യളീകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean