മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുഷം Edit
    തീജ്വാല, പകല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനതത, വ്യവസായം, പാര്യന്തിക, ഗുണദോഷക്കാരന്‍, തന്ത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean