മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരവക്കൊടി Edit
    ദുര്യോധനന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dampen, signboard, അര്‍ണ്ണവോത്ഭവം, ചര്‍വ്വണകം, വീളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean