മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയൂജ Edit
    ഒറ്റയായ, കൂട്ടില്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apprehend, else, influent, swerve, അഭ്യന്തരകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean