മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമണ്ടം Edit
    അമദണ്ഡം, വണ്ടിച്ചക്രത്തോടു ചേര്‍ത്ത് പിന്‍ഭാഗത്തു വിലങ്ങനെ കെട്ടുന്ന തടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alcove, feminal, the holy city, അമൃതാഫലം, വെറുതെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean