മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപ്പാര്‍ത്തീഡ് Edit
    വര്‍ഗ്ഗപക്ഷപാതം


Entries from Datuk Database

അപ്പാര്‍ത്തീഡ്(നാമം):: വര്‍ണവിവേചനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനഭ്യാശ, അഖണ്ഡിത, പീഥന്‍, കിടുകിട, ത്രിപുരാന്തകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean