മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപൂര്‍വ്വവിധികള്‍ Edit
    കര്‍മ്മവിധി, ഗുണവിധി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചില്ലറക്കച്ചവടം, ഞരമ്പുവീക്കം, മോഹന, മീനാലയം, അമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean