മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അപാമാര്‍ജ്ജനം Edit
    ശുദ്ധീകരണം, തൂത്തുകളയല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dragon, choral, അനോകശായി, അരി, അശ്രവണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean