മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ത്യകൂദാശ Edit
    മരണാസന്നനായ ആളിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൂദാശ, പ്രാര്‍ത്ഥന
    extreme unction


Entries from Datuk Database

അന്ത്യകൂദാശ(നാമം):: മരണാസന്നനായ ആളിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൂദാശ, ഒടുക്കത്തെ ഒപ്പുറൂശ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all round, അന്നദ്വേഷം, ആച്ഛാദക, ബലേബലേ, ആരോഹിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean