മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ലീന Edit
    ഉള്ളില്‍ ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുള്ളത്


Entries from Datuk Database

അന്തര്‍ലീന(വിശേഷണം):: ഉള്ളടങ്ങിയ, ലയിച്ചുചേര്‍ന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neurotic, word, അങ്ങാടിത്തോലി, പേനാക്കത്തി, ശുക്ലഗു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean