മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അദ്ധ്വര Edit
    വളഞ്ഞതല്ലാത്ത, കുഴങ്ങാത്ത, ശ്രദ്ധയുളള, അധികനേരം നില്ക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concentrate, filch, അമൃത്യൂ, അമ്ലവിദഗ്ദ, ചൊവ്വാക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean