മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്തന്‍ Edit
    അച്ഛന്‍, ജ്യേഷ്ഠന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ assassin, condone, extend, red skin, camp follower


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean