മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിസാരകി Edit
    അതിസാരരോഗം ബാധിച്ചവന്‍, സാതിസാരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apportion, വ്രതം, വീടാരം, വീക്കം, രമാപ്രിയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean