മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിസമ്പന്നന്‍ Edit
    വളരെ സമ്പത്തുളളവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paganish, ആപൂര്‍ണ്ണ, ഇല്ലിക്കുമുക്കി, യുഗ്മ, മടുക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean