മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിപഞ്ച Edit
    അഞ്ചു വയസ്സായ പെണ്‍കുട്ടി.


Entries from Datuk Database

അതിപഞ്ച(നാമം):: അഞ്ചുവയസ്സു തികഞ്ഞ പെണ്‍കുട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aspire, dwindle, അമ്ലവാതം, അക്ഷരാജന്‍, അത്തപ്പാട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean