മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിതീവ്ര Edit
    ഒരുതരം കറുകപ്പുല്ല്
    a medicinal plant


അതിതീവ്ര Edit
    അതികഠിനമായ
    very hard


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exaction, facile, മഞ്ജുപാഠകന്‍, അവ്വ, ചമ്പൊക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean